Giới thiệu

Chính sách chất lượng

Ngày đăng : 15/02/2016 - Số lần xem: 2143

Chính sách chất lượng

HAVIET foods thực hiện chính sách quản lý nhất quán, triệt để nhằm ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng phong phú về chủng loại, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Để đạt được chính sách trên chúng tôi cam kết :

1. Đầu tư thiết bị công nghệ thích hợp và hạng mục công trình cần thiết để nâng cao chất lượng và giảm thiểu ô nhiểm môi trường.

2. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến chất lượng, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua việc kiểm soát chặt chẽ toàn bộ qui trình sản xuất, cung ứng.

4. Quan tâm và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về chất lượng và an toàn thực phẩm.

5. Đào tạo thường xuyên, liên tục về chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên công ty để đủ khả năng thực hiện công việc.

6. Cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý của công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động.